logo

Rekrutacja do Programu "Ponowny start":

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Formularz rekrutacyjny do Projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera (decyduje data wpływy do Biura Partnera Projektu) na adres:

Biuro Projektu:
BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. (17) 855 20 29

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

REKRUTACJA do Programu "Własna firma"

Z przyjemnością informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaakceptował dokumenty do Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrozonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy."

Przed przystąpieniem do Projektu zapraszamy do zapoznania się Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (Kliknij tutaj)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

KONTAKT:

logo

LIDER:

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. (17) 855 20 29

logo

PARTNER:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. (17) 852 56 46

Powered by Centrum Promocji Biznesu