logo

obraz

O projekcie

Projekt jest kompleksowym programem wsparcia skierowanym do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy oraz zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy. Osoby te posiadają niewystarczające lub zdezaktualizowane kwalifikacje do podjęcia nowej pracy zawodowej oraz brakuje im informacji o możliwości zatrudnienia. Formy wsparcia są dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i Uczestnika projektu, stwarzają szanse na wzrost poziomu samooceny, podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przewidziane w projekcie to działania skierowane do zwolnionych/przewidzianych do zwolnienia pracowników, tak aby dostosować ich kompetencje, kwalifikacje do potrzeb innych pracodawców oraz podnieść pozytywną motywację do podjęcia zatrudnienia i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Projekt „ Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” realizowany jest przez BD Center Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając i zakłada realizację dwóch programów:

ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 52 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udzielenie pełnego wsparcia aktywizacyjnego i zwiększenie dostępu do podjęcia zatrudnienia w nowym miejscu pracy do 30.09.2015 r.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:

Osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które:

obraz

KONTAKT:

logo

LIDER

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. (17) 855 20 29

logo

PARTNER

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. (17) 852 56 46

Powered by Centrum Promocji Biznesu